Folkets Husföreningen i Österåker, är förutom den största delägaren i fastighetsbolaget, också den organisation som driver bio- och teatern Facklan. Vi gör det i samarbete med Folkets Hus och Parker:s centralorganisation, vilken i god folkrörelsetradition ägs av landets samlade Folkets Hus- och Folkets Parks föreningar.

Dessutom bedriver Folkets Hus föreningen, både tillsammans med andra kulturaktörer inom kommunen, och i egen regi kulturarrangemang i Folkets Hus. Vår målsättning är just att knyta föreningar och andra aktörer till oss, för att bli en naturlig mötesplats i kommunen, ämnad för utveckling av kultur, förenings- och näringsliv.

Om du går in under fliken "våra evenemang" så hittar du vårt aktuella programutbud.

Folkets Husföreningens styrelse består av:

 

Ordförande:                  Hans Boström, tillika VD i fastighetsbolaget

vice ordförande:            Margareta Olin

kassör:                         Solveig Karlsson

ledamot:                       Marita Sävström

ledamot:                       Jonas Rosenholm

ledamot:                       Kåge Gustavsson

ledamot:                       Lars Jonsson

suppleant:                    Nils Hagbard

suppleant:                    Britt Granström